האוניברסיטה העברית בירושלים
מחירון מעטפות

 

מחירון מעטפות

יולי 2017

 

 

מעטפות לבנות  11/23 

1000           470

500             295

 

מעטפות חומות   18/25

500             265

1000          340

 

מעטפות חומות    24/34

500             370

1000           470

 

מעטפות חומות    24/30

500             360

1000           585

 

מעטפות חומות    26/36

500             450

1000           600₪        

 

מעטפות חומות    32/42

500             520

1000          685