האוניברסיטה העברית בירושלים
מחירון למחלקות


מעטפות לוגו חדש


מעטפות לבנות   - הלוגו מודפס בצבע

מעטפות חומות - הלוגו מודפס בשחור

  

מעטפות 11/23 לבנות

1000      470 ש"ח

500        295  ש"ח

2000      780  ש"ח
3000      940 ש"ח
4000      1110 ש"ח
5000      1290 ש"ח

10,000   2000 ש"ח
15,000   2750 ש"ח
20,000   3400 ש"ח
30,000   4900 ש"ח

 

מעטפות 18/25
לבנות 500 495 ש"ח
לבנות 1000 620 ש"ח
חומות 500 (שחור) 253 ש"ח
חומות 1000 (שחור) 325 ש"ח
חומות 2000 (שחור) 617 ש"ח
חומות 3000 (שחור) 899 ש"ח
חומות 4000 (שחור) 1180 ש"ח
חומות 5000 (שחור) 1475 ש"ח

 

מעטפות 24/30
לבנות 500 450 ש"ח
לבנות 1000 700 ש"ח
חומות 500 (שחור) 340 ש"ח
חומות 1000 (שחור) 556 ש"ח

 

מעטפות 24/34
לבנות 500 460 ש"ח
לבנות 1000 660 ש"ח
חומות 500 (שחור) 350 ש"ח
חומות 1000 (שחור) 450 ש"ח


מעטפות 26/36
לבנות 500 500ש"ח
לבנות 1000 800 ש"ח
חומות 500 (שחור) 430ש"ח
חומות 1000 (שחור) 570 ש"ח


מעטפות 32/42
לבנות 500 890 ש"ח
לבנות 1000 1050 ש"ח
חומות 500 (שחור) 495 ש"ח
חומות 1000 (שחור) 650 ש"ח